Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

19,000,000 VNĐ

  • img

Samsung Note 10 Plus 512Gb nguyên Seal

Giá: 19,000,000 VNĐ --

Cần bán Samsung Note 10 Plus nguyên seal(chưa bung hộp)

Chi tiết sản phẩm,dịch vụ

Tin đăng Cần Bán
Mặt hàng Mới