Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

700,000 VNĐ

  • img

Gà tre bướm

Giá: 700,000 VNĐ --

gà bướm trắng 1,7kg , mào dâu , chân vàng mõ vàng

Chi tiết sản phẩm,dịch vụ

Tin đăng Cần Bán