1 img
Bong trang đỏ


6,000,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Tiền Giang
3 img
CÂY BÒ CẠP VÀNG


350,000 VNĐ

C   2 năm trước - Cây Cảnh -   Quảng Ninh
4 img
HUYẾT NHUNG DẠ VĨ


50,000 VNĐ

C   2 năm trước - Cây Cảnh -   Quảng Nam
2 img
Cây cúc tần ấn độ


49,000 VNĐ

C   2 năm trước - Cây Cảnh -   Bình Dương
1 img
Cây cúc tần ấn độ


49,000 VNĐ

C   2 năm trước - Cây Cảnh -   Bình Dương
3 img
Sen đá


45,000 VNĐ

C   2 năm trước - Cây Cảnh -   Huế
1 img
Bán bonsai mini thành phẩm


1,500,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Lan rừng Hoàng thảo vôi


600,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Bộ linh sam cực đẹp


2,700,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Giả hạc Pháp


700,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
CÂY HOA TỬ ĐẰNG


800,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Mai chiếu thuỷ


250,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Hoa ly


1,200,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Bồ đề siêu mini


50,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
CÂY PHONG THỦY


30,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
CHẬU BẠCH MÃ HOÀNG TỬ


245,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Hà Nội
1 img
Chậu kim ngân


235,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Hà Nội
1 img
Lan siêu mokara


100,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Cây nho đỏ Ninh Thuận


250,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Đồng Nai
1 img
Cây mẫu đơn năm thân


200,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Hải Phòng
1 img
Giả hạc hawai trắng tím


900,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Bán cây lộc vừng


700,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Đà Nẵng
1 img
Hồ điệp chơi tết


90,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Đà Nẵng
1 img
Hồng ngoại


100,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Huế
1 img
Lan Hồ Điệp Chậu


200,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Lan Hồ Điệp Chậu


200,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Ngũ gia bì bonsai thái


350,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Khánh Hòa
1 img
Giả hạc


650,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   Bình Dương
1 img
Khế nhật đang có bông


400,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh
1 img
Cây giả trang trí


600,000 VNĐ

B   2 năm trước - Cây Cảnh -   TP.Hồ Chí Minh

Bạn đang có đồ dùng muốn bán ?

Đăng bán chúng hoàn toàn đơn giản và miễn phí!
Đăng Tin Ngay!