Đăng nhập Để truy cập nhanh và đăng tin miễn phí. Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản.
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

1,000,000 VNĐ

  • img

Chó nhà nuôi (phốc sóc nhật)

Vị trí: Hà Nội
Giá: 1,000,000 VNĐ --

xuất chuồng đàn phốc sóc lai nhà đẻ 2,5 thángchó đã ăn khoẻ và tách đàn tốtgiá từ 900k trở lên gọi điện hoặc kết bạn zaloo cho mình để biết chi tiết

Chi tiết sản phẩm,dịch vụ

Tin đăng Cần Bán